top of page
Looking at a Price

01. Máy tính (20 trở xuống)  

250.000 VND/máy/tháng

02. Máy tính (21 trở lên) 

Chi phí ưu đãi hơn


03. Server    

500.000 VND/tháng/server


04. Hệ thống tổng đài    

500.000 VND/tháng

05. Hệ thống mạng    

500.000 VND/tháng


06. Máy in  

250.000 VND/máy/tháng


07. CCTV    

500.000 VND/tháng

Báo giá

bottom of page