top of page

Giá dịch vụ - Quản trị mạng và hỗ trợ kỹ thuật

Với dịch vụ tổng thể này, chúng tôi sẽ đại diện cho bộ phận IT của công ty khách hàng và đảm nhận mọi trách nhiệm IT cần thiết không giới hạn thông qua email, điện thoại và phần mềm hỗ trợ từ xa và trực tiếp onsite

Dich vu khach hang
 • Quản lý tất cả các tài khoản của các hệ thống trong công ty.

 • Quản lý các tài sản IT: máy chủ, máy con, laptop, máy in, CCTV, tổng đài, Switch và Firewall v.v.

 • Quản lý an ninh mạng và những hệ thống công ty đang sử dụng.

 • Thường xuyên cập nhật hệ thống, các bản và an ninh cũng như cập nhật công nghệ cho khách hàng.

 • Hỗ trợ truy cập thông qua web hoặc thiết bị di động.

 • Backup, sao lưu dữ liệu thường xuyên. Phục hồi theo nhu cầu khách hàng.

 • Quản trị máy của user, áp dụng các biện pháp an ninh mạng để bảo vệ máy và dữ liệu khách hàng

 • Cài đặt máy tính, email, máy in, cấu hình phần mềm

 • Xử lý các lỗi sử dụng phần mềm văn phòng, máy chậm

 • Thay mặt khách hàng làm việc với bên thứ 3 để xử lý phần mềm chuyên dụng.

 • Hướng dẫn user sử dụng phần mềm.

 • Tư vấn dựa theo nhu cầu của khách hàng.

bottom of page