top of page

IT Managed Services

Dịch vụ IT Managed Services là dịch vụ toàn diện mang lại những lợi ích như cam kết với khách hàng. bao gồm (và không giới hạn)

IT Support & Bảo Trì

Service

Service

Service

Service

Service

IT Managed Services

Green IT sẽ có trách nhiệm quản trị toàn bộ mọi khía cạnh của IT công ty

  • Xây dựng và quản trị hạ tầng mạng, Server, Telecom ...

  • Cung cấp phần cứng, phần mềm bản quyền

  • Thiết lập hệ thống điện toán đám mây theo nhu cầu khách hàng

  • Xây dựng những biện pháp lưu trữ, phục hồi

  • Thiết lập an ninh mạng

  • Xây dựng hệ thống quản trị tài sản

  • Hỗ trợ kỹ thuật từ xa và onsite định kỳ

  • Thay mặt khách hàng làm việc với các đối tác thứ 3

  • Tư vấn thường xuyên tất cả mọi vấn đề liên quan đến IT

  • Dự trù ngân sách và chiến lược phát triển IT

 

Chi phí cố định hàng tháng dựa trên số lượng thiết bị chúng tôi support - không giới hạn thời gian quản trị và hỗ trợ.

Tại sao dùng dịch vụ này ?

Vì sao khách hàng lựa chọn dịch vụ này thay vì thuê IT riêng ?

Team work

Team support

Đội ngũ nhiều kỹ sư với nhiều kỹ năng sẽ hỗ trợ khách hàng cùng lúc

Discussion and color palette selection

Đội ngũ thay thế

Trong mọi trường hợp, Green IT luôn có lực lượng kỹ sư để bổ sung hoặc thay thế

Dollar Bill in Jar

Chi phí hợp lý

Chi phí tốt hơn khi sử dụng dịch vụ Outsource

bottom of page